Σέριφος Χωριά Οικισμοί

Σέριφος γενικές πληροφορίες

Χώρα Λιβάδι

Λιβαδάκια Ράμος

Άι Γιάννης ή Άγιος Ιωάννης

Σέριφος Χωριά Οικισμοί

Κένταρχος ή Καλλίτσος

Πλατύς Γιαλός

Γαλανή Συκαμιά

Παναγιά Πύργος

Αβεσαλός Κουταλάς

Μεγάλο Χωριό

Μεγάλο Λιβάδι

ΣΕΡΙΦΟΣ ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ