Σέριφος Αρχαιολογικό Μουσείο

Αρχαιολογική συλλογή στην Χώρα της Σερίφου

Η αρχαιολογική συλλογή-μουσείο της Σερίφου μάλλον είναι το μικρότερο αρχαιολογικό μουσείο στην Ελλάδα (με εισιτήριο παρακαλώ!). Παλιά στεγαζόταν στο νεοκλασικό δημαρχείο της Σερίφου. Τώρα έχει αναβαθμιστεί και στεγάζεται σε παραδοσιακό κτίριο στους μύλους στην Χώρα της Σερίφου.

Σέριφος Αρχαιολογικό Μουσείο

Το αρχαιολογικό μουσείο στην Σέριφο έχει μια ωραία αυλή με μερικά αρχαιολογικά ευρήματα και ένα δωμάτιο όπου παρουσιάζονται αγάλματα, αμφορείς, επιγραφές και άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες στην Σέριφο και χρονολογούνται από την κλασική, την ελληνιστική και την ρωμαϊκή εποχή.

Ώρες Λειτουργίας αρχαιολογικής συλλογής Σερίφου: 8:30 – 15:00

Κλειστό: Δευτέρα και γιορτές

Πληροφορίες: τηλ. +30 22810 51138

ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΗ